Informationsmaterial

Här hittar du material du kan använda för att prata om Nära vård. Exempelvis powerpoints och filmer.

Materialet fylls på kontinuerligt. 

 

Saknar du något material? Hör gärna av dig till oss! 

 

Nyhetsbrev Nära vård i Västerbotten

Här kan du läsa nyhetsbrev om Nära vård i Västerbotten. 

Vill du prenumerera? Maila victoria.bertilsson@regionvasterbotten.se 

Nyhetsbrev Juni 2022

Nyhetsbrev Maj 2022

 

 

Framtidsbild Nära vård 2030 Västerbotten

Framtidsbilden beskriver hur västerbottningen ska uppleva vården och omsorgen i länet och vilket fokus den gemensamma samverkan ska ha; trygghet, tillgänglighet och tillsammans. Den gemensamma framtidsbilden utgör en värdegrund för samverkan att bottna i och anger riktningen framåt mot 2030. Den är gemensamt beslutad för samtliga kommuner i Västerbotten samt regionen. 

En rapport baserad på en kvalitativ enkät gjord i Västerbotten på uppdrag av SKR, via Experio Lab, för att bidra till SKRs arbete med att följa rörelsen i riktning mot Nära vård och omsorg. 

I rapporten Värde för vem? får du ta del av vad invånarna anser vara mest värdeskapande i kontakt med hälso-, sjukvård och socialtjänst samt läsa konkreta exempel. 

Värde för vem? pdf

Victoria Bertilsson Kommunikatör
E-post
victoria.bertilsson@regionvasterbotten.se