Umeåregionen

Anna Wallgren Strateg God och nära vård, Region Västerbotten
E-post
anna.wallgren@regionvasterbotten.se
Petra Henriksson Utvecklingsstateg God och nära vård, Umeå kommun
E-post
petra.henriksson@umea.se