Workshop A Etablera visionen

Här hittar du instruktioner och material för workshop A.

Tidsåtgång: Minst 60 minuter.
Mål: Sprida visionen, förklara vad den är till för och starta diskussion.

Förberedelser

  • Läs igenom instruktionerna så att du vet tydligt vad som ska göras.
  • Sätt ett ungefärligt tidsschema för hur länge varje del får ta, så att ni hinner igenom agendan inom er mötestid.
  • Se till att en eller flera (vid gruppindelning) sekreterare är redo att föra in anteckningar.

Presentationsmaterial

PPT med frågorna för gruppdiskussionen

Körschema (förslag)

1. Visa filmen

 

2. Diskussion

Del 1: Reaktioner

Den här delen är viktig för att “tanka ur” gruppen alla de olika tankar som dyker upp när filmen visas. Skynda inte förbi denna del utan låt alla tänka till och komma till tals.

Direkt efter att ni sett filmen, be först direkt alla deltagare att individuellt, under tystnad, fundera på och gärna skriva ner lite egna tankar utifrån följande frågor:

  • Vad väckte filmen för känslor hos dig? (både positiva och negativa!)
  • Inspirerade filmen dig? På vilket sätt?
  • Var det något innehållsmässigt i filmen som du reagerade på, som du till exempel inte förstod, som var konstigt eller missvisande?

När alla fått chansen att fundera och skriva av sig lite, lyft till diskussion i helgrupp där du eller en sekreterare samlar de nyckelpoänger som kommer fram.

Är ni fler än sju i gruppen? Dela i redovisningsdelen upp er i smågrupper så att fler har chans att komma till tals och ha i stället en sekreterare per grupp.

Del 2: Första stegen

När ni reagerat av er enligt instruktionerna i del 1, be då gruppen att lyfta goda exempel på insatser, projekt, arbetssätt med mera som ni redan i dag använder som redan i dag tar verksamheten i riktning mot visionen.

Det ni lyfter här kan vara allt möjligt – en rutin, en ny teknik, en ny tjänst ni börjat erbjuda – så länge det på något sätt visar en framåtrörelse i rätt riktning. Här fungerar det bäst om deltagarna inte tänker tyst själva utan får kasta ut exempel de kommer på allt eftersom, då kan deltagare inspireras av andras exempel!

Exempel som tagits upp i arbetet med visionsfilmen är bland annat Seniortorget, Backens hälsocentral, Primo och Visiba Care