DIGAD - Digital kompetens för personal inom administration och första linjens chefer

Projektets övergripande mål är att höja den digitala kompetensen hos personal som arbetar administrativt och första linjens chefer så att de aktivt kan delta i den digitala transformation som offentlig sektor står inför.

Syfte

Digital transformation är starkt kopplad till ledningens och personalens digitala kompetens samt dess aktiva vilja att delta i förändring. Kommunerna i Västerbotten har i projektet Digitala Västerbotten tagit fram en plan för transformation och i projektet DIGAD vill vi koppla ihop planen med den roll som medarbetarna har i förändringsarbetet. Regeringen skriver om sin digitaliseringsstrategi att digital kompetens behövs för att stärka organisationernas innovationskraft.

“Digital kompetens innefattar förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers eller företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.”

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/digital-kompetens/

Projektet vill lyfta den digitala kompetensen hos kommunens medarbetare, motivera till nya arbetssätt och bidra till att utveckla en innovativ arbetskultur där chefer och personal är medskapande i förändringen. Digitaliseringen har också potential att bryta upp isärhållande strukturer i kommunal förvaltning, mellan yrkesgrupper, förvaltningar och mellan män och kvinnor.

Mål

Utifrån socialfondens målformuleringar vill projektet uppnå

  • att deltagande män och kvinnor ska få en stärkt ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens som arbetslivet efterfrågar
  • en utvecklad och förbättrad arbetsorganisation genom att utveckla deltagarnas digitala kompetens
  • ett mer hållbart arbetsliv genom att minska stress och könsbundna skillnader

Målgrupp

Projektet riktar sig till personal som arbetar med administration och första linjens chefer i de tretton mindre kommunerna i Västerbotten samt Arjeplog och Arvidsjaur.

Projekttid

190101-210701

Informationsmaterial

Informationsfilmer
Digital kompetens är en demokratifråga - och ett måste för att klara framtidens välfärdsutmaningar! 2:50
https://www.youtube.com/watch?v=9sKfpQO7Xoo

Information till deltagare om digital kompetens, självskattningstestet och tänkbara aktiviteter. 8:43
https://www.youtube.com/watch?v=I-mQFMNETAw

Längre information till HR-ansvariga i kommunerna med beskrivning av analys- och genomförandefas och kommunernas roll.
https://www.youtube.com/watch?v=MDPbLxbPQ14

Självskattningstest
Självskattningstestet utgår från de fem kompetensområden som EU tagit fram inom ramverket för digital kompetens DIGCOMP 2.1. Testet finns på adressen http://bit.ly/digad-test

Andreas Skog Samordnare Digitalisering
E-post
andreas.skog@regionvasterbotten.se
Mobil
073-819 08 63
Bild på Andreas Skog