DIGILEJ - Digital kompetens för chefer och ledare

Coronakrisen har blottlagt ett stort behov av digital kompetens för att kunna ställa om och använda digitaliseringens möjligheter, både för individ och organisation. För att öka omställningsförmågan är ökad kunskap och förståelse för digitaliseringens möjligheter hos chefer och ledare helt avgörande.

HR-nätverket i Västerbotten har identifierat ledares engagemang och personalens kompetens som digitaliseringens största utmaningar. Coronakrisen accelererar utvecklingen och på en expansiv arbetsmarknad där teknisk och digital kompetens efterfrågas i hela norra Sverige riskerar individer som saknar denna kompetens att bli irrelevanta på arbetsmarknaden. Detta drabbar offentlig sektor med akut omställningsbehov för att klara den demografiska och ekonomiska utmaningen.  

Projektet DIGILEJ vill höja den digitala kompetensen hos ledare och chefer inom deltagande organisationer som utmanas av coronakrisens konsekvenser så att de kan utveckla sin yrkesroll och leda digital förändring. Detta ledarskap gagnar och utvecklar medarbetare som får ett mer värdeskapande arbete och en starkare ställning på arbetsmarknaden.   

Deltagande organisationer är Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommun samt Region Västerbotten. Projektet finansieras via ESF, Europeiska socialfonden och pågår mellan 2021-11-01 - 2023-04-30 

 

Projektet är finansierat via Socialfonden ESF.

 

Andreas Skog Samordnare Digitalisering
E-post
andreas.skog@regionvasterbotten.se
Mobil
073-819 08 63
Bild på Andreas Skog