DIGILO – Digital kompetens

Projektet vill höja den digitala kompetensen hos administrativ personal och stödfunktioner så att de aktivt kan delta i framtidens arbetsliv och i arbetsplatsens digitala transformation.

Syfte

Kommunerna och regionerna i övre Norrland står inför stora utmaningar, demografiska, ekonomiska och kompetensförsörjningsmässiga, dessutom i en ny konkurrenssituation i och med nyindustrialiseringen av Norrland med digitala förtecken. Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga, både för individen och deltagande organisationer, kommunernas och regionernas verksamhet behöver ställa om och använda digitaliseringens möjligheter.

Behovet av ett kompetenslyft för att som individ kunna delta och bidra inom området digitalisering och verksamhetsutveckling förstärks av erfarenheterna och effekterna från både det genomförda arbetet i Digitala Västerbotten och de pågående insatserna i femton mindre kommuner i projektet DIGAD. Genom att ta vara på erfarenheterna och lärresurser från detta projekt kan DIGILO utveckla kompetenssatsningen vidare mot de större kustkommunerna och regionen.

Mål

Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom offentlig administration samt att stärka förmågan hos organisationens stödfunktioner att praktiskt leda och genomföra digitalt förändringsarbete.

Målgrupp

Projektet DIGILO är ett tvåårigt projekt med kommunerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Piteå samt Region Västerbotten. Projektet riktar sig till administrativ personal och stödfunktioner inom kommunerna Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Piteå samt Region Västerbotten.

Projekttid

2021-03-01 – 2023-02-28.

Projektet är finansierat via Socialfonden ESF.

 

 

 

 

Andreas Skog Samordnare Digitalisering
E-post
andreas.skog@regionvasterbotten.se
Mobil
073-819 08 63
Bild på Andreas Skog