E-förvaltning

E-förvaltning är ett område som kännetecknas av ett stort antal pusselbitar som måste komma på plats i en bestämd ordning. Det finns pusselbitar av teknisk karaktär som måste kombineras med mer verksamhetsnära bitar. Samordning och framtagande av gemensamma grundläggande processer, arkitekturer, riktlinjer och standarder är nödvändiga för att nya digitala lösningar ska bli effektiva.

Målet i regionen är att skapa förutsättningar för och etablera en grundläggande samverkan för e-fövaltning mellan de deltagande organisationerna vilket är en förutsättning för utveckling av gemensamma e-tjänster. I detta innefattas såväl tekniska lösningar, standard, regler och riktlinjer likväl som ett gemensamt arbets- och synsätt rörande information och förvaltning. Projektet kommer inom aktiviteten initialt att genomföra en inventering och kartläggning av system för att etablera en nulägesbild. Utifrån den kommer sedan gemensamma regionala arkitekturer, informationsmodeller, förvaltningsmodeller, regler och riktlinjer att tas fram, förankras och införas.