Data som råvara

Regionen söker projektmedel för att på olika sätt förbättra tillgången till bra och öppen dataråvara.

Data är en central råvara för en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av regionen. De innovativa produkter och tjänster som hjälper oss att producera och konsumera välfärd är kommer att vara helt beroende på tillgång till en stor mängd data av god kvalitetet.

Hanteringen av dataråvara är därför inte en fråga som kan hänvisas till IT-avdelningen utan är i huvudsak en viktig tillväxt-, hållbarhets- och demokratifråga. En del av det data som behövs utgörs av publika öppna data.

Öppna data definieras som ”Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt.”

Alla som vill, även företag, kan publicera öppna data. Offentlig sektor och företag som kontrolleras av offentliga aktörer har särskilda skyldigheter att göra detta. Detta regleras i Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Förenklat kan man säga att allt som skulle lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon bad om det minus personuppgifter också kan publiceras som öppen data.

Genom att erbjuda regionens innovatörer, forskare och medborgare tillgång till öppen data skapas förutsättningar för exporterbara innovativa e-tjänster utvecklade av regionala företag, forskarna får en bättre forskningsmiljö och medborgarnas insyn i de offentliga verksamheterna ökar.