eArkiv

I ett digitaliserat samhälle ställs allt högre krav på tillgång till service och information. Den digitala utvecklingen innebär att vi på ett säkert sätt måste kunna ta hand om den information som skapas och kommer elektroniskt. Den information som hanteras i kommunal verksamhet ska vara sökbar, lättillgänglig och tillförlitlig.

En regional arbetsgrupp med representanter från delregionerna utreder förutsättningar för införandet av en länsövergripande e-Arkivlösning för hållbar informationshantering – ett digitalt långtidsbevarande.

Ett antal aktiviteter har genomförts b l a i form av en enkät kring behov av ett e-Arkiv samt e-Arkivkonferensdagar i Lycksele. Resultat från dessa visar att det finns ett intresse och växande behov av en e-Arkivlösning. Man ser möjlighet att förenkla hanteringen av informationslagring, tillgängliggöra information på ett enkelt sätt, minska pappershantering och på så viss minskas behovet av lokalytor för arkiv. Det har även framkommit att en ökad förståelse för e-Arkiv är önskvärd och betydelsefull. Som en kompetenshöjande insats har det under våren 2018 genomförts utbildning kring informationshantering och arkivfrågor i samverkan med Sydarkivera

För mer information kring utbildningsserien kontakta Kaj Backman på e-post: kaj.backman@regionvasterbotten.se