Serverat

Umeå Kommun har under 2017 bedrivit ett projekt i koppling till det nationella initiativet Serverat – med Tillväxtverket som möjliggörare och medfinansiär. Ett projekt för smidigare tjänster inom näringsliv och samhällsbyggnad. Med anledning av detta så arrangerade Umeå Kommun ett webinarium i slutet av 2017 lett av Karin Björk, företagslots, samt Marcus Jansson, IT projektledare.

Webinariumet innehåller allt från Umeå Kommuns interna projekt till kommunens strategier kopplat till E-service, om utveckling i molnet (Azure) men även att arbeta agilt i ett utvecklingsteam. De presenterar även närmare vad Serverat är samt hur samarbetet med partners såsom Tillväxtverket, SKL och Bolagsverket har varit nyckelfaktorer i projektet.