Digitala trygghetslarm

Skifte från analog till digital teknik med trygga eTjänster

Övergången från analoga till digitala och IP-baserade trygghetslarm är en fråga om kvalitet och säkerhet i de trygghetstjänster som en kommun erbjuder sina invånare. Ju längre vi lever kvar med gamla lösningar avseende teknik och organisation för trygghetslarm, desto mer försämrar vi kvalitet och säkerhet för denna typ av omsorg.
Telenätet står inför ett teknikskifte som lägger större ansvar på privatpersonen när det gäller val av leverantör och anslutning. Telia har som tidigare inte längre samhällsansvaret att förse alla med en fast ansluten telefoni. Detta betyder att kommunerna inte längre kan vara säkra på att det finns ett fungerande abonnemang där trygghetslarm kan installeras hos en brukare.

Syftet med projektet är att säkerställa att de trygghetslarm som kommunerna installerar är digitala och fungerar.

Målet är att dokumentera samtliga kommuners interna rutiner för att hantera inköp, installation och övervakning av digitala larm. Ur dokumentation har ett flertal gemensamma utmaningar identifierats där det med fördel kan jobbas kommungemensamt.
Behov av mötesplatser, för att diskutera och lära om larm finns och en digital mötesplattform ska upprättas, likt som regelbundna seminarier eller konferenser.
Projektet har i samråd med länets socialchefer initierat en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en länsgemensam larmmottagning samt se över möjligheten att tillsammans upprätta riskanalyser för trygghetslarm då förutsättningarna är lika mellan kommunerna.

Projekttid 2013-08-01 – 2014-12-31

Jeanette Olofsson
Projektledare
Tel: 0941-142 38, Mobil: 076-764 28 77
jeanette.olofsson@asele.se