Digitaliseringen i skolan

Den tekniska utvecklingen går fort och nya funktioner/tjänster erbjuds. Valet av teknisk lösning återspeglar sig sedan även på valmöjligheten till digitala verktyg/läromedel. Identitet och behörighet kommer att bli än viktigare för åtkomsten till digitala läromedel. Men digitaliseringen öppnar även upp möjligheter till samverkan när det gäller t.ex. lärplattformar och administrativa verktyg. Denna inledande dag med information och diskussion om digitaliseringens möjligheter genomfördes den 12 december 2014.

Introduktion till dagen, Magnus Rudehäll IT-strateg Region Västerbotten

 

Att arbeta med IT i skolan. Fredrik Strandgren Rektor Hagaskolan Umeå kommun

 

Att arbeta med IT i skolan. Patrik Aspling IT-pedagog Hagaskolan Umeå kommun.

 

Skolans digitala verktyg. Andreas Skog Mediapedagog MediaCenter.

 

Skolans digital verktyg. Erik Lenne Barn och utbildningschef Nordmalings kommun.

 

Skolans digitala verktyg. Maria Lindgren-Tuoma Utvecklingsstrateg Gymnasieskolan Skellefteå kommun.

 

Lärplattform. Andreas Skog Mediapedagog MediaCenter.

 

Behörighet och skofederation. Magnus Rudehäll IT-strateg Region Västerbotten.

 

Informationshantering elever. Jan Midlert Gymnasiechef Skellefteå kommun.

 

Lika. Mats Johansson Projektledare Samarbeta.se /IT-ansvarig MediaCenter.