Framtida möjligheter och utmaningar för verksamhets- och systemutveckling

Mot bakgrund av de nationella satsningarna på e-hälsa och evidensbaserad praktik, samt den kommande gemensamma upphandlingen av verksamhetssystem, bjuder Region Västerbotten in till konferens för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter inom välfärdssektorn.

Konferensen syftar till att skapa ökad kunskap kring vad de kommande utmaningarna kan bestå i och vad de nya möjligheterna kan medföra.

  • Vad händer med den nationella satsningen på e-hälsa och EBP?
  • Vad innebär den demografiska utvecklingen för möjligheten att möta framtida krav på vård- och omsorg?
  • Kan ökat brukar- och kundfokus vara förenligt med förbättrad kostnadseffektivitet?
  • Hur kan den tekniska utvecklingen och nya datakällor utgöra en grund för ett mer proaktivt arbetssätt?
  • Vilket synsätt ligger egentligen till grund för hur våra verksamheter styrs och vilka konsekvenser kan det få för såväl kvalitet som effektivitet?
  • Hur ser innovationsklimatet för teknisk utveckling ut inom vård- och omsorg och vilka gemensamma förutsättningar är nödvändiga för fortsatt framåtskridande?

Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier

Bred erfarenhet från regeringskansliet, bl.a. f.d. analyschef Socialdepartementet samt tidigare verksam vid Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Anneli Jäderland, Sveriges Kommuner och Landsting,

Sektionen för vård och socialtjänst

Presentation: EBP Lycksele 20 nov 2014 (pdf)

Anna-Greta Brodin, Socialchef Kalix kommun,

Sveriges Kommuner och Landsting, Centrum för e-hälsa

Presentation: Lycksele 20 november  (ppt)

Lars Stigendal, Gedigen erfarenhet från flera statliga myndigheter ex. Statens Kvalitets- och kompetensråd, Verket för Förvaltningsutveckling, Nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig sektor. m fl.

Presentation: Styrning ur ett systemperspektiv ver 2 Lycksele 21 november 2014 (ppt)

Niklas Sundler, Business development executive, Healthcare,

Telia (f.d. IT-direktör Region Skåne)

Lars Stigendal, Effektiv styrning – En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor

http://www.styrningforeffektivitet.se/www.styrningforeffektivitet.se/Om_oss_files/Effektiv%20styrning.pdf

Anders Ekholm, Empati och high tech – Delresultat från LEV-projektet