Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård

Fredrik Sandström, projektledare

Mobilitet inom hemtjänst och hemsjukvård handlar om att på olika sätt kunna arbeta med information mobilt, exempelvis genom att i hemtjänsten använda planeringssystem i mobiltelefonen eller att kunna komma åt kommunens verksamhetssystem hemma hos brukaren för att dokumentera och läsa information.

Syftet med projektet är tvådelat. Dels att undersöka hur mobilitet används och arbetas med nationellt och dels inventera användingen och erfarenheter av eHälsa och mobilitet i Västerbottens län. Målet är att stimulera kommuner att börja använda olika mobila lösningar.

Att utveckla mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård är ett led i att möta den förväntade personalbristen i framtiden och även det faktum att de äldre blir fler då vi lever längre. Att utveckla mobila lösningar kan ses som dels en kvalitetssäkring och dels en lösning för att kunna arbeta mer effektivt.

Faktorer som spelar in för möjliggörandet av detta är utvecklingen av teknik, framförallt hos leverantörerna där bland annat samarbete sinsemellan leverantörer är viktigt och integration mellan olika tekniska lösningar, tillgång till nät runtom i kommunen, säkerhetslösningar kring sekretess, resurser och kartläggning av vilket behov av mobila lösningar som finns. Mobila lösningar som på något sätt innehåller sekretessbelagda uppgifter kräver hög säkerhet och de ökade kraven på säkerhet sätter också krav på att den teknik som används kan tillhandahålla detta.

Projektet är nu avslutat och slutrapporten finns för nedladdning nedan.