Nationell patientöversikt, NPÖ

NPÖ-konsument
Inför övertagandet av hemsjukvården den 1 september 2013, har samtliga kommuner i länet deltagit i ett regionalt projekt, samordnat via Inera, för att införa tjänsten NPÖ-konsument. Samtliga kommuner har nu tillgång till tjänsten.

NPÖ-producent
Enligt överenskommelsen mellan staten och SKL, är målet för 2014 att kommunerna även ska vara producenter av information i NPÖ. Detta avser information som dokumenteras i kommunerna enligt Patientdatalagen inom ramen för sammanhållen journalföring. En förnyad nationell upphandling kommer att genomföras av NPÖ (NPÖ 2,0) med byte av teknisk plattform för att kunna anpassas till den nationella tekniska plattformen. Enligt tidsplanen kommer införandet att påbörjas under hösten 2014.

Syftet med det regionala projektet är att i samverkan med Västerbottens läns landsting (VLL) ta fram ett underlag för vad en anslutning som producent till NPÖ 2,0 under 2014 innebär för kommunerna och landstinget utifrån hemsjukvården och den förnyade upphandlingen av NPÖ. I samverkan ta fram de informationsmängder som ger patientnytta och som gäller mellan parternas produktion/konsumtion av relevanta informationsmängder. Ett delmål är även att tydliggöra gränserna mellan PRATOR, som är det nuvarande IT-stödet för samordnad vårdplanering i Västerbotten, och NPÖ.
Projekttid 2013-10-01 – 2013-12-31

Projektet är nu avslutat och projektrapporten finns för nedladdning. Förstudie NPÖ producent

För mer information:
Anna-Maria Andersson, projektledare
Mobil: 070-623 24 14
anna-maria.andersson@skelleftea.se