Smartare offentlig verksamhet

IT-baserade och gemensamma verksamhetssystem

För att regionalt kunna stötta utvecklingen av e-tjänster, behövs en inledande inventering bland verksamhetssystem och stödsystemen för verksamheterna samt det befintliga utbudet av kommunala e-tjänster. En inventering som gör det möjligt att avgöra inom vilka e-tjänster det finns samverkansmöjligheter mellan flera eller samtliga kommuner. Projekt kommer att inventera samtliga kommuner i regionen.
Projekttid är 2013-09-01 – 2013-12-31

För mer information:
Lars Andersson, projektledare
Mobil: 070-619 22 14
lars.andersson@vindeln.se