Stödfunktioner

För att säkra upp kommunernas webbplatser driver Region Västerbotten ett gemensamt projekt där målet är att alla kommuner i Västerbotten ska använda DNSSEC för sina webbplatser.

DNSSEC

DNSSEC (DNS Security Extensions) är en tjänst som gör webbplatser säkrare genom att försvåra manipulation av namnuppslagningen DNS. Region Västerbotten driver ett projekt där målet är att alla kommuner i Västerbotten ska använda DNSSEC för sina webbplatser.

Det är genom uppslagningar i systemet DNS som det går att hitta fram till rätt dator på internet när man till exempel surfar eller skickar e-post. DNS kan liknas vid en gigantisk telefonkatalog som översätter domännamn till IP-adresser. Tyvärr har DNS visat sig sårbart för attacker och därför har man utvecklat säkerhetstillägg till DNS som fått beteckningen DNSSEC. Med DNSSEC signeras DNS-uppslagningar kryptografiskt och på så sätt säkerställs att svaren verkligen kommer från rätt källa.

Projektet pågår under 2014 och hur arbetet går kan man följa på följande webbsida.

Lars Andersson
Projektledare
Mobil: 070-619 22 14
lars.andersson@vindeln.se