Mötesplats Digitala Västerbotten

Kommunerna i Västerbotten står inför mycket stora utmaningar. För att kunna erbjuda kvalitativ välfärd i framtiden måste kompetensen hos medarbetarna lyftas idag. Erfarenheter i pågående och tidigare regionala projekt visar på ett stort behov av kompetenslyft inom området digitalisering och verksamhetsutveckling. Tanken med konferensen är att stärka lärande och accelerera utvecklingen som sker i Det Digitala Västerbotten.

Att kunna tillhandahålla en årlig mötesplats för regionala aktörer som lockar hundratals deltagare i frågor som rör digital transformation och verksamhetsutveckling, sänder en tydlig signal till hela regionen om att det finns ett viktigt gemensamt uppdrag som vi alla kan bidra till och dra nytta av. Genom att utveckla konferensen Digitala Västerbotten till en årlig regional mötesplats blir den en inspirerande katalysator när det gäller den digitala transformationen mot verksamhetsutveckling

Syfte
Mötesplats Digitala Västerbottens syfte är att ta tillvara på engagemang och den respons som konferensen Digitala Västerbotten tidigare fått och utveckla den till en naturlig regional mötesplats för målgruppen beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv. Höja kompetensen kring digitalisering och digital transformation för att åstadkomma välfärd och utveckling i regionens kommuner.

Mål
Målet för mötesplats Digitala Västerbotten är att tillhandahålla ett forum där det ges möjligheter till att berika egna utvecklingsinsatser med erfarenheter av andras. Och att utifrån det regionala utvecklingsperspektivet hitta samverkanspunkter och kopplingar vilket kan skapa nya och kreativa lösningar och möjligheter. 

Projektet finansieras av  via regionala 1:1-medel och avslutas 2023-03-31 

Mer information Mötesplats Digitala Västerbotten

Andreas Skog Samordnare Digitalisering
E-post
andreas.skog@regionvasterbotten.se
Mobil
073-819 08 63
Bild på Andreas Skog