RegInera

Inera har varit ett landstingsägt bolag som främst levererat digitala tjänster till stöd för vård och omsorg. Sedan 2017 har även Sveriges kommuner erbjudits möjligheten att bli delägare, vilket nästan samtliga kommuner valt att göra. Förändringen i ägandet har medfört stora förändringar och det finns en stor förväntan från kommunerna på att Inera nu skall öka den digitala samverkan och verksamhetsutvecklingen i kommunerna.

Projektets syfte är att påverka och säkerställa att Ineras tjänsteportfölj motsvarar de samverkande kommunernas behov. Samt att stödja kommunerna för att bli bättre kravställare och beställare och öka tempot när det gäller kommunernas digitalisering av välfärdstjänster tillsammans med Region Västerbotten hälso-och sjukvårdsförvaltning. 

  • Att Inera ska tydligt upplevas vara en resurs för kommunerna 
  • Att kommunerna blir bättre kravställare och beställare av digitala tjänster 
  • Att kommunerna och regionen i Västerbotten ökar sin koordinering/samverkan kring tjänster 

Projektet finansieras av kommunerna i regionen samt via regionala 1:1-medel och avslutas 2022-06-30 

https://www.inera.se