Smarta Västerbotten

Data är en central och växande råvara för en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av regionen. Hanteringen av dataråvara är därför inte en fråga som kan hänvisas till IT-avdelningen utan är i huvudsak en viktig tillväxt-, hållbarhets- och demokratifråga.

Detta är en av slutsatserna i den förstudie, Smarta Västerbotten, som Region Västerbotten, tillsammans med Skellefteå, Umeå och Lycksele kommun samt Skellefteå Kraft AB, initierade, finansierade och drev under 2015.  Syftet med förstudien var att belysa de möjligheter som öppna data och datadriven innovation kan medföra ur såväl ett regionalt som ett lokalt perspektiv.

Arbetet med förstudien som leddes av Thomas Kvist resulterade i förstudierapporten ”Smarta Västerbotten”. I rapporten föreslås hur ett regionalt samarbete kring öppna data/datadriven innovation som tar tillvara på denna råvara bör bedrivas. Rapporten tillhandahåller även det underlag som format förslaget.

 

Thomas Kvist Projektledare
E-post
thomas.kvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-3497631