Regional Bredbandskoordinator

Samordnar bredbandsfrågor genom att stödja, kartlägga behov och främja samverkan mellan aktörer. Bredbandskoordinatorn ska fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer.

Post och telestyrelsen är den myndighet som ansvarar för området bredband. Här kan du läsa mer om bredband och smarta tjänster:

Bra information om bredband och telefoni

Nyttan med bredband

Information och vägledning till bättre mobiltäckning

Se tillgången till bredband här

Vill du veta mer om bredband? Ta kontakt med vår bredbandskoordinator.

 

Eva-Marie Marklund Regional Bredbandskoordinator
E-post
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-585 05 76
Bild på Eva-Marie Marklund