Dialogmöten

7-14 oktober hålls en serie digitala workshops om programmet för Europeiska regionalfonden (ERUF).

 Som en del i arbetet med att skriva nytt program för europeiska regionalfonden i Övre Norrland arrangerar Region Västerbotten mindre tematiska dialoger kopplade till programmets mål och prioriteringar i syfte att inhämta kunskap och perspektiv till programmeringsarbetet. Ett större sammanhållet dialogtillfälle arrangeras den 15 oktober där en bredare målgrupp bjuds in. Här får du möjlighet att diskutera regionala utvecklingssatsningar för övre Norrland och lämna inspel på det första dialogunderlag. 

Ta del av dialogunderlag för europeiska regionalfonden i Övre Norrland

7 oktober kl 10.00-12.00 Tema: Innovationer och digitalisering
Inbjudan dialog Innovationer och digitalisering
Anmäl dig här

7 oktober kl 13.00-15.00 Temn: Energi, klimat och miljö
Inbjudan dialog Energi, klimat och miljö
Kontakta Jonas Larsson för mer information

7 oktober kl. 13.00-14.30 Tema: Bredband
Inbjudan dialog Bredband
Kontakta Eva-Marie Marklund för mer info

8 oktober kl 14.00-15.00  Tema: Entreprenörskap
Inbjudan dialog Entreprenörskap
Kontakta Aurora Pelli för mer information

14 oktober kl 11.30-12.00 Tema: Infrastruktur
Inbjudan dialog Infrastruktur
Kontakta Mårten Edberg för mer information

16 oktober kl. 10.00-12.00 Tema: Social hållbarhet
Inbjudan dialog Social hållbarhet
Kontakta Terese Bergbom för mer information