Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala program för Strukturfonderna för perioden 2021–2027. Totalt handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla Övre Norrland.

Hur ser processen för Regionalfonden Västerbotten-Norrbotten ut?

Region Västerbotten och Region Norrbotten har inlett ett förberedelsearbete inför programskrivningen för att snabbt kunna starta upp och leda processen under hösten 2020. Totalt handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla Övre Norrland.

Region Västerbotten och Region Norrbotten leder gemensamt processen i nära samarbete med Tillväxtverket och Sametinget.

Regionala strategiska dokument; så som den socioekonomiska analysen för ESF och ERUF, Regionala utvecklingsstrategier och Innovationsstrategier kommer utgöra grunden för programmets inriktning.

Dialoger

Dialogfasen formar vi gemensamt vägen framåt från de utmaningar och möjligheter som identifierats. Förankring och dialog kommer att ske inom ramen för redan befintliga regionala nätverk, samarbetskonstellationer samt dialogträffar inom olika tematiska områden under september och oktober.

Gemensam dialog 15 oktober
Region Västerbotten tillsammans med Region Norrbotten planerar en första kick-off den 15 oktober i Skellefteå. Antalet platser kommer att vara begränsade och vi följer rekommendationerna för att bidra till minskad smittspridning av covid-19. 
Mer information och annmälan hittar du här via länken

Region Västerbotten kommer att uppdatera informationen om de fyra programmerings-processerna i takt med att planeringsarbetet fortskrider och ny information släpps från nationell och europeisk nivå.

Marta Bahta Processledare EU-program Västerbotten
E-post
marta.bahta@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 73