Hållbara livsmiljöer

Region Västerbotten har uppdraget att arbeta med att bevaka och påverka utveckling och politik inom området, att ta ansvar för samverkan i regionen och att delta i och stödja projekt med miljö- och energiinriktning.

Inom området miljö, energi och klimat har ett antal huvudprioriteringar formulerats i vår Regionplan. Våra strategier och prioriteringar är att vara med och:

  • Bevaka och påverka miljö- och energipolitiken
  • Samverka och samordna
  • Stödja, driva och delta i projekt samt 
  • Utveckla de strategiska länsplanerna

De senaste åren har världen sett en stor ökning i efterfrågan på naturresurser av olika slag. Den utmaningen vi står inför är att utnyttja och förvalta alla våra naturresurser i länet så att de bidrar till en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.

Lena Friborg Strateg Samhällsbyggnad
E-post
lena.friborg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 22
Jonna Lidström Projektsamordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57