FREIA – Framtidens Robusta Energisystem i AC-län

Samverkansplattformen FREIA ska, genom proaktivitet och ett tydligt ledarskap, säkerställa att det finns initiativ och kraft för att ställa om Västerbottens energisystem på det sättet som behövs för at bygga ett attraktivt och hållbart samhälle. I det ingår att samla de initiativ som pågår och se till att det kommer i gång satsningar där det finns luckor. FREIA ska skynda på omställningen av energisystemet samtidigt som alla tre hållbarhetsaspekter utvecklas i en positiv riktning genom att samla berörda aktörer för att underlätta samverkan och samsyn, attrahera nya aktörer som fyller hål och skapa förutsättningar för test och försöksverksamhet.

Plattformen är samtidigt ett verktyg för att uppfylla den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS)och Energiagendan som är en konkretisering av RUS:en inom energiområdet. Den kommer även att vara ett verktyg för att revidera och sedan uppfylla länets Energi och klimatstrategi.

FREIA har sina rötter och grund i Västerbotten och aktörerna här är våra huvudsakliga behovsägare men för att plattformen ska bli effektiv och funktionell behöver vi kroka arm med nationella aktörer och andra regioner. Vissa nationella aktörer kommer att ingå i plattformens nätverk och de ingår även med sina behov eftersom ett robust energisystem i Västerbotten både bidrar till och kräver ett robust nationellt och internationellt energisystem. Genom att samla aktörer i Västerbotten underlättar vi samarbeten med andra regioner och myndigheter.

FREIA har initierats av Region Västerbotten och Länsstyrelsen tillsammans för att säkerställa:

  • ett tryggt och robust framtida energisystem i Västerbotten som är anpassat efter det samhälle som vi vill bygga här.
  • att energiomställningen skapar optimal lokal och regional nytta
  • att omställningen till det nya energisystemet är rättvist och hållbart ur alla tre aspekter
  • att Västerbotten har en ledande roll i Energiomställningen
  • att vi samverkar med andra regioner nationellt och internationellt och att våra behov för att ställa om tillgodoses samtidigt som vi bidrar så mycket som möjligt till det nationella och europeiska energisystemets omställning.

 

Logga FREIA