Plan- och byggsamverkan

Plan- och byggsamverkan i Västerbotten startade år 2018 och är ett forum för samverkan mellan plan- och byggverksamheterna i länets kommuner. Målet med samverkan är att stärka kommunernas planeringskapacitet bl.a. genom att ordna erfarenhetsutbyten och kurser, att tillsammans svara på remisser och ta fram gemensamma underlag.

Jonna Lidström Projektsamordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57