Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en av många delar i transportsystemet. Varje dag skapas hundratals möjligheter att resa till arbete, utbildning, service och fritidsintressen.

Familj vid busstation. Foto Jonas Westling.

Kollektivtrafiken skapar värde för såväl invånare som besökare, och är en av grundstenarna för ett hållbart resande. Den är viktig för såväl jämställdhet som jämlikhet. Samspelet med gång, cykel, färja, bil, flyg och andra färdsätt är viktigt för resenärerna och för kollektivtrafikens attraktivitet. Region Västerbotten är länets kollektivtrafikmyndighet och finansierar dessutom en stor del av kollektivtrafiken. Genom Bussgods kan gods följa med på många av bussarna till olika platser i länet.

Karolina Filipsson Strateg Kollektivtrafik
E-post
karolina.filipsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-300 86 23
Bild på Karolina Filipsson
Jonas Lundström Verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Myndighetschef regionala kollektivtrafikmyndigheten
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38