Förstudien MOBEVI skapade konceptet Vindelälvsbussen

Förstudien MOBEVI tog fram ett förslag på transport- eller mobilitetslösning för besökare, invånare och matvaror i Vindelälvsdalen. Resultatet blev konceptet Vindelälvsbussen, och blev klart i december 2019. Region Västerbotten skapade busskonceptet i en tjänstedesignprocess i samarbete med bland annat Designhögskolan vid Umeå universitet.

Illustration av en resa med Vindelälvsbussen

En resa med Vindelälvsbussen ska vara något att längta efter. Kanske en upptakt för semesterresan, eller en avkopplande avrundning på arbetsveckan. Matproducenter, matställen och livsmedelsaffärer ska kunna använda Vindelälvsbussen för sina kylda och frysta leveranser. 


Förstudien hette egentligen Mobilitet och transporter för besöksnäring efter Väg 363 Vindelälven-Juhttátahkka. Konceptet Vindelälvsbussen sammanfattas i filmen och slutpresentationen nedan. Region Västerbotten bedrev MOBEVI i samarbete med designbyrån InUse och Designhögskolan vid Umeå Universitet. Finansierade gjorde Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten.  

Bakgrunden är att turismföretagare i Vindelälvsdalen jobbar för fler gäster, jämnare fördelade över året. Invånare vill kunna resa bekvämt, säkert och hållbart till arbete, service och fritidsaktiviteter. Matproducenter, matställen och livsmedelsaffärer efter stråket vill kunna skicka och ta emot mat i en säker kylkedja. För regionens utveckling är det viktigt att fler ska kunna bo och verka i Vindelälvsdalen. Vindelälven- Juhttátahkka är utsedd till så kallat biosfärområde av UNESCO. Vindelälven är en av Sveriges nationalälvar och den är inte reglerad för vattenkraft. Om det blir enklare att resa hit med annat än personbil, öppnar det upp området för fler besökare. Det blir ett mer hållbart resande och en mer hållbar besöksnäring. 

Nu efter förstudien går arbetet vidare för att inom de närmaste åren kunna genomföra ett flerårigt försök med Vindelälvsbussen. På denna sida har vi samlat slutdokumentation från förstudien och annat som kan vara intressant att ta del av i väntan på fortsättningen. Här finns filmer, artiklar, presentationer, slutrapport med mera.