Kollektivtrafikutbudet i Västerbotten

Kollektivtrafikutbudet består av många olika delar. Busstrafik i regionen bedrivs av Länstrafiken i Västerbotten AB. Stadstrafiken i Umeå körs under varumärket Ultra. Stadstrafiken i Skellefteå bedrivs av Skellefteå buss. Norrtågstrafiken körs av tågbolaget Vy, under varumärket Norrtåg. Dessutom finns kommersiell buss- och tågtrafik till och från länet efter Botniabanan, Inlandsbanan, E4:an och till skidorter.

 

Kvinna tittar ut genom bussfönster

All kollektivtrafik i Sverige finns samlad här
www.resrobot.se

 

Länstrafiken i Västerbotten, busstrafik
www.tabussen.nu

Norrtåg, regionaltåg i de fyra nordligaste länen, utförs av Vy Tåg
www.norrtag.se

Skellefteå buss, stadstrafik i Skellefteå
www.skelleftebuss.se

SJ, snabbtåg mellan Umeå och Stockholm samt nattåg mellan Umeå och Göteborg
www.sj.se

Vy Tåg, nattåg Stockolm-Narvik och Stockholm-Luleå (upphandlat av Trafikverket)
www.vy.se

Ybuss, busstrafik mellan Umeå och Stockholm
www.ybuss.se