Kontakt

Jonas Lundström Chef Näringsliv och Samhällsbyggnad
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38
Annika Nordström Verksamhetschef Hälsa och Social Välfärd
E-post
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
072-5265732
Heidi Thörnberg Myndighetschef kollektivtrafiken
E-post
heidi.thornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 35
Anita Helgesson Strateg Hälsa och Social Välfärd
E-post
anita.helgesson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 57 18
Aurora Pelli Strateg Utbildning och Näringsliv
E-post
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Mobil
070-611 57 77
Jörgen Niemann Strateg Utbildning och Näringsliv
E-post
jorgen.niemann@regionvasterbotten.se
Mobil
076-843 89 86
Magnus Rudehäll Strateg Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Mårten Edberg Strateg Samhällsbyggnad
E-post
marten.edberg@regionvasterbotten.se
Mobil
+46(0)70-2168625
Tobias Thomson Strateg Utbildning och Näringsliv
E-post
tobias.thomson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-636 29 31
Bertil Almgren Samordnare Utbildning och Näringsliv
E-post
bertil.almgren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-658 83 04
Joel Hedlund Samordnare Utbildning och Näringsliv
E-post
joel.hedlund@regionvasterbotten.se
Telefon
070-697 68 46
Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Telefon
070-616 57 47
Lars Eriksson Samordnare Digitalisering
E-post
lars.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-374 95 54
Stina Johansson Samordnare Utbildning och Näringsliv
E-post
stina.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-57 55 740
Kerstin Hamre Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 16 57
Maud Ericson Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
maud.ericson@regionvasterbotten.se
Mobil
+46706645774
Marta Bahta Samordnare Innovationsledning
E-post
marta.bahta@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 73
Stina Karlgren Samordnare Näringsliv och Samhällsbyggnad
E-post
stina.karlgren@regionvasterbotten.se
Telefon
070 857 57 65
Ulf Blomqvist Samordnare Innovationsledning
E-post
ulf.blomqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-557 57 42
Niklas Gandal Strateg Samhällsbyggnad
E-post
niklas.gandal@regionvasterbotten.se
Mobil
070-625 57 37
Anna Norin Strateg Analys
E-post
anna.norin@regionvasterbotten.se
Mobil
070-396 57 03
Karolina Filipsson Strateg kollektivtrafik
E-post
karolina.filipsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-300 86 23
Andreas Skog Samordnare Digitalisering
E-post
andreas.skog@regionvasterbotten.se
Mobil
073-819 08 63
Bengt Strömgren Samordnare Innovationsledning
E-post
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se
Annica Mäkitalo Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
annica.makitalo@regionvasterbotten.se
Maria Kammerson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
maria.kammerson@regionvasterbotten.se
Jonna Lidström Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57
Malin Viklund Projektadministratör
E-post
malin.viklund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-570 57 02