Näringsliv och utbildning

Vårt uppdrag är att bidra till att företag och entreprenörskap kan stärkas, att nya företag etableras och att det finns tillgång till kapital för företags behov. Vi ska även bidra till att det finns goda miljöer för innovationer och att näringslivet finns med i samverkan för regionens utveckling.

Kompetensförsörjning

Region Västerbotten ansvarar för det regionala uppdraget inom kompetensförsörjning och är därmed den sammanhållande aktören för kompetensförsörjningsarbetet i Västerbottens län.

Det övergripande syftet med uppdraget är att alla invånare i länet ska ha tillgång till ett allsidigt och tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalitet, samt att de utbildningar som finns och utvecklas ska stämma väl överens med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Region Västerbotten samordnar arbetet mellan kommunerna i regionen och andra aktörer, samlar in kunskap om hur arbetet fungerar i regionen och hur det kan utvecklas vidare.

Mediacenter

Mediacenters uppdrag är att tillsammans med kommunerna utveckla Västerbottens skolor och förskolor med stöd av digitaliseringen. Vi finns till för ledning och personal från förskolan till vuxenutbildningen.