NYHETER 2020-01-28

Bioekonomiriksdagen 2019 i Göteborg

Först ut var Per Callenberg, statssekreterare för Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Näringsdepartementet som berättade att de håller på med bioekonomistrategin. Vi fick inga konkreta besked om tidplanen för den, men de vill gärna prata om den och få inspel om dess syfte, mål och avgränsningar.

Panel bioekonomiriksdagen 2019

Sedan lyftes biomassans roll globalt och vilka konsekvenser detta kan innebära. Resten av konferensen bestod av paneldebatter och diskussionen började med hur vi kan utveckla biobaserade innovationer och var kapitalet för det finns.

Efter lunch var det dags för valbara seminarier och i Bästutskottet diskuterades hur vi kan skapa hållbara affärer av havets resurser och om vi kan klara målen för bioekonomi utan havet. Det andra valbara seminariet var Byggnad- och materialutskottet och där avhandlades de senaste framstegen i biobaserat byggande och material och också hur biobaserat byggande kan utvecklas? Bil- och drivmedelutskottet belyste hur använder vi återvunna och biobaserade råvaror och material? Den andra sessionen avhandlade hur skogsråvaran räcker till biobaserat bränsle?

Under dag två fick vi ta del av framgångsrika exempel från Västra Götalandsregionen och två paneldebatter tog upp frågan som är viktiga för oss regioner. Efter ett pass om den svenska bioekonomins roll i klimatomställningen var det dags att diskutera det som vi efterfrågat, dvs, hur Sveriges bioekonomistrategi ska se ut. Vi fick möjligheten att lyfta regionernas behov och bidrag till den svenska strategin.

Paneldeltagarna var eniga om behovet av en nationell strategi som innehåller en handlingsplan och ambitiösa mål. Detta för att få en klar linje mellan EUs strategi och de regionala som vi arbetar med. Här lyftes också bioekonomins roll för en levande landsbygd och behovet av kunskapshöjning.

Magnus Matisons lyfte betydelsen av en handlingsplan för en kostnadseffektiv råvaruförsörjning och Dag Hallen betonade att strategin ska ha en handlingsplan, ambitiösa mål och en budget. Ett program för upphandling och för uppskalning av innovationer bör också ingå.

 

Tillbaka till nyhetslistan