NYHETER 2020-01-27

Projektmöte 22-23 oktober 2019

Höstens nätverksträff för Bioekonomi – regioner i samverkan anordnades den 22 oktober i Göteborg dagen för Bioekonomiriksdagen. Förutom diskussioner kring aktuella frågor som berör regionernas bioekonomiarbete fick vi ta del av våra externa föreläsares aktuella uppdrag.

Katharina Högdin, presenterade projektet Hållbar Upphandling - Ett samarbete mellan Sveriges Regioner. Här kan du ladda ner presentationen

Göran Gustavsson från Energikontor Sydost presenterade projektet; Energikontorens Sveriges samordningsprojekt. Vi avslutade med att diskutera nätverkets arbete nu och i framtiden utifrån att vårt gemensamma arbete känns givande.

 

Tillbaka till nyhetslistan