Om Invest in Västerbotten

Företag som har:

 • 2-49 anställda
 • en ekonomi i ordning
 • en befintlig vara eller tjänst att ta vidare till nya marknader
 • Resor/ boende vid mässor
 • Deltagande vid mässor eller kompetenshöjande aktiviteter
 • Säljinsatser
 • Juridiskt stöd
 • Rådgivning
 • Avtalsskrivning

För dig som väljer att ingå i projektet har tillgång till de olika stöden under en period fram t o m 31 augusti 2018

 • Rådgivning är en obligatorisk del i syfte att få en extern värdering av ditt företagets idéer, planer eller verksamhet.
 • Du ska ställa upp på utvärderande uppföljningssamtal med projektet.
 • Du får inte ha skatteskulder eller bedriva en ej momsberättigad verksamhet.

Det varierar, projektet gör enskilda bedömning från ansökan till ansökan.

Genom att kontakta ditt lokala näringslivskontor, branschorganisation eller oss på Invest in Västerbotten