Analyser och prognoser

Region Västerbotten tillhandahåller analyser och prognoser inom området kompetensförsörjning. Analysernas syfte är att synliggöra det stora behovet av personal med rätt kompetens som finns i Västerbotten. På den här sidan finns material och underlag för analyser och prognoser inom kompetensförsörjning.

Kommunanalyser 2018

Här finns kommunspecifika analyser inom kompetensförsörjningsområdet och en sammanställning över läget i regionen. Kontakta oss gärna om du har några frågor om materialet.