Gateway Umeå

Gateway Umeå är ett projekt som drivs av Region Västerbotten tillsammans med Umeå Kommun och i samverkan med projektet Attrahera flera där kranskommunerna Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Bjurholm ingår.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att utveckla sitt kompetensförsörjningsarbete. Projektet ska stödja små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin, kulturella och kreativa näringar och digitalisering i att stärka sin mottagarkapacitet, struktur för att introducera nya medarbetare, stärka sitt arbetsgivarvarumärke och internationaliseringsarbete kopplat till talanger.

Smart specialiserings områden

 • Tillverkningsindustri
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Digitalisering

Projektet har som mål att jobba med de stora utmaningarna med kompetensförsörjningen som finns idag och på längre sikt. Västerbotten utvecklas i enormt hög takt med nyetableringar samtidigt som utmaningen med en åldrande befolkning, långa avstånd, könssegregerad arbetsmarknad spär på ekvationen i kompetensförsörjningen. Genom att stärka företagens arbete med att rekrytera utanför den regionala arbetsmarknaden kan projektet bidra till en mer socialt hållbar utveckling för länets kommuner direkt och indirekt

genom minskande kannibalism företag och kommuner emellan. Projektet bedöms kunna motverka tre av de utpekade övergripande utmaningar som nämns i utlysningen: 

 • Stora utmaningar inom kompetensförsörjningen 
 • Kompetensbrister ett tillväxthinder 
 • Behov av koordinerade kompetensförsörjningsinsatser


Projektägare

Region Västerbotten

Projektledare

Linda Rudolfsson, projektledare, Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten 

Samverkanspart

Umeå kommun

Styrgrupp

 • Jonas Lundström, verksamhetschef, Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten
 • Anna T Norin; Projektcontroller, Region Västerbotten, Regional utvecklingsförvaltning
 • Linda Rudolfsson, projektledare, Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten
 • Thomas Nyström, Försäljningschef, Näringsliv, Umeå kommun
 • Anna Molin, Näringslivsutvecklare, Näringsliv, Umeå kommun

Projektgrupp

 • Josefin Nordfjell, Umeå kommun
 • Oscar Sedholm, Umeå kommun
 • Anna Molin, Umeå kommun
 • Hanna Dermes, Umeå kommun
 • Anna T Norin, Region Västerbotten
 • Linda Rudolfsson, Region Västerbotten
 • Joel Hedlund, Region Västerbotten
 • Federica Mazzocchi, Region Västerbotten

 

   eu logga

Linda Rudolfsson Strateg Näringsliv och Utbildning och IT-pedagog Mediacenter
E-post
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-565 57 83
Bild på Linda Rudolfsson