Kompetensförsörjning - konferens om validering

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i vårt län och kommer att vara avgörande för företag och branscher i Västerbotten att klara sina rekryteringar. Region Västerbotten tillsammans med Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, bjuder in till konferens med fokus på kompetensförsörjning och validering i Skellefteå 23 november.

Regionen har påbörjat ett arbete med att utveckla hållbara strukturer för validering med målet att skapa likvärdig och utökad tillgång till validering i samtliga kommuner samt att höja kompetensen och samordna aktörer inom området. Under dagen kommer vi att beröra validering inom vuxenutbildning och branschvalidering. 

Konferensen kommer att innehålla föreläsningar om nya lagar och krav, regionens tankar om samverkan och goda exempel kring validering. Det kommer också finnas gott om tid för dialog i mindre grupper om gemensamma utmaningar, möjligheter och hur vi tillsammans kan stärka arbetet framåt.  

Inbjudan med program och anmälningslänk kommer att skickas ut i mitten av oktober. 

Målgrupp: Berörd personal inom vuxenutbildning, arbetsmarknadens parter så som arbetsgivarrepresentanter och fackliga ombud. 

Var: Scandic Skellefteå

När: 23 november 2022

Kostnad: Gratis och lunch ingår

Har ni behov av boende så rekommenderar vi er att boka detta i god tid då hotellen i Skellefteå är rätt fullbelagda.

Marina Lundmark Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
marina.a.lundmark@regionvasterbotten.se
Mobil
073-084 90 92