Aktiviteter

En viktig del i projektet ViV handlar om att bidra till kunskapshöjning kring validering och dess olika delar.

 

I maj 2023 arrangerar projektet två seminarier som en del i det kunskapshöjande arbetet för verksamma inom vuxenutbildningen i Västerbotten.

Kunskapshöjande seminarium på temat Vägledningssamtal och inledande kartläggning i vuxenutbildningen.