Vårt uppdrag

Region Västerbotten är övergripande ansvarig för kompetensförsörjningsarbetet i Västerbotten och finansieras av Tillväxtverket för att arbeta med uppdraget. För att arbetet ska bli effektivt tar Region Västerbotten tillvara på samverkansstrukturer och kompetenser som redan finns runt om i länet.

Västerbottens arbete med regional kompetensförsörjning handlar om:

  1. Regionalt yrkesvux
  2. Tillgängligt regionalt utbildningsutbud
  3. Regional struktur för validering
  4. Lärcentra

Uppdrag inom dessa områden fördelas mellan regionens kommunala vuxenutbildningar. De ansvariga kommunerna arbetar självständigt med sina uppdrag, men rapporterar till Region Västerbotten och övriga kommuner. Region Västerbotten fördelar de statliga medel som beviljats för arbetet till kommunerna utifrån den budget som är satt för uppdragen.

Så här jobbar aktörerna i Västerbotten med de olika deluppdragen:
 

1. Regionalt yrkesvux

Vuxenutbildningarna i regionen söker gemensamt statsbidrag för yrkesvux, lärlingsutbildning för vuxna, yrkesförarutbildning och andra yrkesutbildningar som drivs av flera kommuner i samverkan. Det är vuxenutbildningarna i Vilhelmina kommun och Umeå kommun som delar på ansvaret för att ansöka om statsbidragen och fördela utbildningsplatser mellan kommunerna.
 
Inom uppdraget görs också analyser av regionens kompetensbehov, för att fördjupa kopplingen mellan bidragsansökan och hur utbildningsplatserna fördelas. Det är Region Västerbotten som arbetar med att ta fram dessa analyser.
 

2. Tillgängligt regionalt utbildningsutbud

Vuxenutbildningarna utvecklar en gemensam informationsplattform för utbildningar i regionen. Syftet med plattformen är att göra länets utbildningar mer tillgängliga, för att nå nya målgrupper och göra det möjligt för studerande att söka och gå utbildningar i andra kommuner.
 
Vilhelmina kommun och Lycksele kommun ansvarar för att utveckla informationsplattformen och ta fram en plan för hur plattformen ska finansieras och drivas på lång sikt.
 

3. Validering

Uppdraget innebär att utveckla hur Västerbotten arbetar med validering, för att fler ska få sina informella kompetenser bedömda och detta snabbare ska leda till arbete eller studier.
 
Skellefteås kommunala vuxenutbildning ansvarar för att utreda hur Västerbotten arbetar med validering i dag, kartlägga vilka aktörer och målgrupper som finns och hur valideringen finansieras. De ska också identifiera vuxenutbildningens roll på området och tydliggöra vad som gäller för upphandlingar inom validering. Dessutom arbetar de med att ta fram metoder för hur man kan validera någons kompetens inom 2 olika yrkesområden så säkert och kostnadseffektivt som möjligt.
 
Utöver detta görs insatser för att sprida Umeå kommuns exempel på validering inom vårdutbildningar till andra kommuner.
 

4. Lärcentra

Region Västerbotten och Västerbottens kommunala vuxenutbildningar har uppdraget att bygga upp och utveckla lärcentra i Västerbottens kommuner. Lärcentra är ett sätt att göra högre utbildningar mer tillgängliga genom att erbjuda bland annat studielokaler, lärarstöd och utrustning på orten där den studerande bor, även om det inte finns något universitet eller någon högskola på plats. Lärcentra kan också i bredare bemärkelse fungera som ett nav för utbildning i kommunen, utbildning för vuxna, uppdragsutbildning etc.
 
Region Västerbotten stödjer detta arbete genom att fokusera på att övergripande utveckling av kommunernas lärcentra, och genom att fördjupa samarbetet med högskolor och universitet.