Mediacenter

Mediacenters uppdrag är att tillsammans med kommunerna utveckla Västerbottens skolor och förskolor med stöd av digitaliseringen. Vi finns till för ledning och personal från förskolan till vuxenutbildningen.

Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash

 Mediacenter bistår som processtöd, driver nätverk anordnar konferenser och webinarier samt genomför utbildningar och kompetenshöjande insatser. Vi utvecklar fjärrundervisning i Västerbotten, för oss är det viktigt att alla elever oavsett var man bor ska få en likvärdig utbildning med samma kvalitet och utbud. Mediacenter tillgängliggör möjligheten att streama film för elever och pedagoger i Västerbotten.
 Mediacenter är en del av Region Västerbotten och finansieras genom riktade anslag från länets 15 kommuner.

Mediacenters fokusområden:

- Digital kompetens
- Fjärrundervisning
- Mediawebben, streamingtjänst för material med institutionella rättigheter

 

Aktuellt

 

Utbildningsserie om digital läsning med start den 29/11 2022 med fortsättning under våren 2023

För mer information om föreläsningarna:
Utbildningsserie om digital läsning

 

 

Webbplatser och sociala medier, här hitta ni oss:
Mediawebben
Fjärr.nu

Facebook:
Mediacenter
Fjärrundervisning i Västerbotten