Mediacenter

Mediacenters uppdrag är att tillsammans med kommunerna utveckla Västerbottens skolor och förskolor med stöd av digitaliseringen. Vi finns till för ledning och personal från förskolan till vuxenutbildningen.

 Mediacenter bistår som processtöd, driver nätverk anordnar konferenser och webinarier samt genomför utbildningar och kompetenshöjande insatser. Vi utvecklar fjärrundervisning i Västerbotten, för oss är det viktigt att alla elever oavsett var man bor ska få en likvärdig utbildning med samma kvalitet och utbud. Mediacenter tillgängliggör möjligheten att streama film för elever och pedagoger i Västerbotten.
 Mediacenter är en del av Region Västerbotten och finansieras genom riktade anslag från länets 15 kommuner.

Mediacenters fokusområden:

- Digital kompeten
- Fjärrundervisning
- Mediawebben, streamingtjänst för material med institutionella rättigheter

Webbplatser och sociala medier, här hitta ni oss:
Mittmediacenter
Mediawebben
Fjärr.nu

Facebook:
Fjärrundervisning i Västerbotten
Mediacenter