Digital kompetens

Digitaliseringen i skolan skapar både möjligheter och utmaningar. Mediacenters uppdrag är att stötta länets skolor och förskolor i det utvecklings- och förändringsarbetet som krävs för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och svara upp mot läroplansmålen i de olika skolformerna.

Digital kompetens är ett begrepp med bred definition, Skolverket definierar fyra aspekter av digital kompetens:

Att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen.
Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.
Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.
Att lösa problem och omsätta ideér till handling.

Vi hjälper till med stort och smått, tveka inte att kontakta oss.

Petter Lundberg Enhetschef Näringsliv och utbildning
E-post
petter.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-318 01 63
Bild på Petter Lundberg
Linda Rudolfsson Strateg Näringsliv och Utbildning och IT-pedagog Mediacenter
E-post
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-565 57 83
Bild på Linda Rudolfsson
Peter Hjelm Strateg Näringsliv och Utbildning
E-post
peter.hjelm@regionvasterbotten.se
Mobil
070-261 57 76
Bild på Peter Hjelm