AI i skolan

Artificiell intelligens och dess påverkan på utbildning är ett brännande ämne i dagens samhälle. Chatbottar och artificiell intelligens är relativt nya företeelser inom både samhället och utbildningen. Genom användningen av AI-teknologi kan elever t. ex erhålla assistans vid författande och bearbetning av texter av hög kvalitet.

Detta faktum skapar emellertid en utmaning för lärare när det kommer till att upptäcka om en elev har nyttjat en chatbot för att framställa en text eller formulera ett svar. AI utvecklas ständigt och det är viktigt att pedagoger och skolledare håller sig uppdaterade.

Hur kan vi nyttja de enorma möjligheterna som AI erbjuder?

 

Föreläsningar tillgängliga på Mediawebben

Nikita, Ådalen och tänk om det är tvärtom? Mats Larsnäs delar med sig av kokrerta exempel där han nyttjar AI ich VR i sin undervisning.

AI-från ord till handling med IT-pedagog Niclas Lind och kollegor från Dragonskolan, Umeå kommun och Micke Kring, RISE

Lärande med generativ AI - möjligheter, utmaningar och framtidens skola med AI  med Peter Parnes. åhörarkopior

AI i skolan med Magnus Rönnholm. åhörarkopior


Skolverket har utfärdat flera riktlinjer inom detta område och erbjuder stöd på olika sätt till skolhuvudmän, rektorer och lärare.
Klicka här