Utbildningsserie om digital läsning

I dagens komplexa samhälle är god läsförståelse ett fundament och en förutsättning för att vi ska kunna värna om de demokratiska värderingar och den värdegrund som vårt samhälle bygger på. Fake media och vilseledande information är vardag idag på nätet. Elevernas möjligheter att tillägna sig kunskaper och möjligheter att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter bygger på en god läsförmåga och förmåga till källtillit. En stor del av den text som vi tar till oss idag är digital till skillnad från tidigare generationer där den tryckta analoga texten var den enda källan.

Foto: Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Region Västerbotten med Mediacenter tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten bjuder in till en utbildningsserie där vi  fokuserar på den digitala läsningens kontext, påverkan och betydelse för elevernas läsförmåga. Med inspel från våra skolmyndigheter, framstående forskare, erfarna  pedagoger och vassa representanter från biblioteket vill vi problematisera och vidga perspektivet kring digital läsning.

Målgrupp

Pedagoger i Västerbotten

Torsdag 16 februari kl 15.15-16.15
Digital Pop up-föreläsning med Jenny Edvardsson, lärare, författare och föreläsare 


För mer information och anmälan till föreläsningarna

 __________________________________________________________________________

Genomförda föreläsningar:

2023

Onsdag 18 januari kl 15.15-16.15
Digital Pop up-föreläsning med Maria Engberg, Malmö universitet

2022

Tisdag den 29 november kl 14.00-17.00 
Karin Örn, Skolverket 
Lisa Molin, Göteborgs universitet
Pia Brinkman, Regionbibliotek Västerbotten

 

 

 

Peter Hjelm Strateg Näringsliv och Utbildning
E-post
peter.hjelm@regionvasterbotten.se
Mobil
070-261 57 76
Bild på Peter Hjelm
Linda Rudolfsson Strateg Näringsliv och Utbildning och IT-pedagog Mediacenter
E-post
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-565 57 83
Bild på Linda Rudolfsson
Magnus Rönnholm IT-pedagog Mediacenter
E-post
magnus.ronnholm@storuman.se
Mobil
072-236 07 57