Utbildningsserie om digital läsning

I dagens komplexa samhälle är god läsförståelse ett fundament och en förutsättning för att vi ska kunna värna om de demokratiska värderingar och den värdegrund som vårt samhälle bygger på. Fake media och vilseledande information är vardag idag på nätet. Elevernas möjligheter att tillägna sig kunskaper och möjligheter att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter bygger på en god läsförmåga och förmåga till källtillit. En stor del av den text som vi tar till oss idag är digital till skillnad från tidigare generationer där den tryckta analoga texten var den enda källan.

Foto: Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Region Västerbotten med Mediacenter tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten bjuder in till en utbildningsserie där vi  fokuserar på den digitala läsningens kontext, påverkan och betydelse för elevernas läsförmåga. Med inspel från våra skolmyndigheter, framstående forskare, erfarna  pedagoger och vassa representanter från biblioteket vill vi problematisera och vidga perspektivet kring digital läsning.

Målgrupp
Pedagoger i Västerbotten

Kick off
Tisdag den 29/11 kl 14.00-17.00 startar vi upp vår utbildningsserie med en fysisk träff i Umeå med möjlighet för digitalt deltagande.

För mer information och anmälan


Pop up-föreläsningar

I syfte att nå ut till brett i Västerbotten planerar vi att genomföra 3-4 st. Pop up-föreläsningar med olika perspektiv på digital läsning. Mer information och möjlighet till anmälan kommer senare.

  • Hur skiljer sig digital läsning i digital jämfört med den traditionella bokläsningen?
  • Vilken effekt har digitala texter på elevers läsförmåga?
  • Vilka nya förmågor krävs för digital läsning?
  • Vilka strategier och verktyg behöver skolan rusta sina elever med när det kommer till digital läsning?
  • Vilket stöd kan Skolverket och SPSM bidra med i frågan och hur ser arbetet ut inför de digitala nationella proven?
  • Vad är skillnaden mellan att lyssna på en bok och att läsa den utifrån perspektivet läsförsåelse?


Det här och mycket annat kommer vi att avhandla under utbildningsserien Digital läsning!

Peter Hjelm Strateg Näringsliv och Utbildning och IT-pedagog Mediacenter
E-post
peter.hjelm@regionvasterbotten.se
Mobil
070-261 57 76
Bild på Peter Hjelm
Linda Rudolfsson Strateg Näringsliv och Utbildning och IT-pedagog Mediacenter
E-post
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-565 57 83
Bild på Linda Rudolfsson
Magnus Rönnholm IT-pedagog Mediacenter
E-post
magnus.ronnholm@storuman.se
Mobil
072-236 07 57