Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten- ett kommunalt och regionalt samarbetsprojekt

Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten är ett projekt som ska stärka producenter och öka efterfrågan på lokala produkter. Genom utbildning, företagsstöd och dialog med företag, kommuner, offentliga kök och allmänhet bidrar projektet till en hållbar och trygg livsmedelsproduktion, sysselsättning, tillväxt, öppna landskap och biologisk mångfald. Projektet leds av Region Västerbotten i samverkan med Västerbottens kommuner och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten- ett kommunalt och regionalt samarbetsprojekt.pdf

eu logga