Arctic Investment Platform

Projektet Arctic Investment Platform (AIP) undersöker möjligheterna att samarbeta gränsöverskridande för att främja investeringar i små och medelstora företag i Europas nordligaste områden.

Projektet ska ge en bild av vilka investeringsbehov som finns i små och medelstora företag i området, och föreslå en struktur för investeringsstödsystem. Resultatet ska ligga till grund för ett nytt eller förbättrat investeringsstöd.

Arctic Investment Platform pågår från 1 januari 2019 till 30 juni 2020 och är ett samarbete mellan Sverige, Norge och Finland. Det finansieras av Interreg Nord-programmet, de regionala utvecklingsmyndigheterna i Lappland, Uleåborgsregionen, Kajanaland, Pohjois-Karjala, Norra Savolax, Södra Savolax, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Nordland, Troms och Finnmark samt Uleåborgs stad. Projektet samordnas av regionfullmäktige i Lappland.

Inför projektet genomfördes en förstudie av investeringsklyftorna och hindren i NSPA-regionerna (Northern Sparsley Populated Areas) i Finland, Sverige och Norge. Förstudien finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och samordnades av regionfullmäktige i Lappland.

Arctic Investment Platforms webbplats