Invest in Västerbotten (IVB)

Invest in Västerbotten är ett projekt som ska underlätta för små och medelstora företag i Västerbotten att nå ut på den internationella marknaden.

Vill du hitta nya internationella marknader för ditt företag?

Invest in Västerbotten kan erbjuda ett paket av insatser kopplat till internationalisering
för att stärka den egna konkurrenskraften och nå ut på nya marknader.

Invest in Västerbotten finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden/Tillväxtverket samt Skellefteå kommun, Umeå kommun och Region Västerbotten.