Lokal och Regional planeringskapacitet för fler etableringar och ett utvecklat näringsliv

Västerbottens näringsliv expanderar med bland annat globala etableringar där tillgången till mark och grön förnyelsebar el spelar stor roll. För att stödja utvecklingen krävs att tillgången till elkapacitet som svarar mot de behov som finns och väntas uppstå arbetar vi för att analysera och planera elförsörjningen i Västerbotten.

I Västerbotten har ett redan starkt tillväxt- och utvecklingsarbete stor potential att ta ännu större fart, i våra grannlän pågår även där ett stort antal större etableringar och industriexpansioner. Northvolt och Komatsu Forest är två bra exempel på stora pågående etableringar och expansioner i regionen, till detta kan utbyggnaden av den förnyelsebara energiproduktionen adderas. Norra Sverige står i strålkastarljuset med stora möjligheter att möta omvärldens och specifikt Europas behov av den gröna omställningen. I syfte att säkerställa norra Sveriges fortsatta utveckling är vikten av att kunna planera för en god tillgång vad gäller elkapacitet och effekt en mycket central fråga att adressera. Energisystemets uppbyggnad och förutsättningar för god kapacitet och effekt är en komplex fråga vilket bekräftas i en av Region Västerbotten och Region Norrbotten nyligt genomförd kapacitetsstudie, Elförsörjningen (tillsammans med tillgång till mark, vatten och kompetens) är kritiska faktorer och därför är det centralt att utvecklingsansvariga på lokal och regional nivå har bra och uppdaterad bild av kraftförsörjningen, befintliga och kommande behov. För att kunna planera för god tillgång i kapacitet och effekt vad gäller elförsörjningar önskar Region Västerbotten tillsammans med länets kommuner göra en rejäl insats för att kunna arbeta med elförsörjningsfrågan på ett systematiskt sätt och i dialog med regionens elnätsbolag samt kringliggande region etablera ett systematiskt och långsiktigt arbete.

 

Tillväxtverket logotyp

Annica Mäkitalo Strateg Näringsliv och Utbildning
E-post
annica.makitalo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-557 57 08
Andreas Johansson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
andreas.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-816 18 77
Annelie Karlsson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
annelie.karlsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-263 37 38