Lokal och regional planeringskapacitet för fler etableringar

I Västerbotten har ett redan starkt tillväxt- och utvecklingsarbete stor potential att ta ännu större fart, i våra grannlän pågår även där ett stort antal större etableringar och industriexpansioner. Northvolt och Komatsu Forest är två bra exempel på stora pågående etableringar och expansioner i regionen, till detta kan utbyggnaden av den förnyelsebara energiproduktionen adderas. Norra Sverige står i strålkastarljuset med stora möjligheter att möta omvärldens och specifikt Europas behov av den gröna omställningen. I syfte att säkerställa norra Sveriges fortsatta utveckling är vikten av att kunna planera för en god tillgång vad gäller elkapacitet och effekt en mycket central fråga att adressera. Energisystemets uppbyggnad och förutsättningar för god kapacitet och effekt är en komplex fråga vilket bekräftas i en av Region Västerbotten och Region Norrbotten nyligt genomförd kapacitetsstudie, Elförsörjningen (tillsammans med tillgång till mark, vatten och kompetens) är kritiska faktorer och därför är det centralt att utvecklingsansvariga på lokal och regional nivå har bra och uppdaterad bild av kraftförsörjningen, befintliga och kommande behov. För att kunna planera för god tillgång i kapacitet och effekt vad gäller elförsörjningar önskar Region Västerbotten tillsammans med länets kommuner göra en rejäl insats för att kunna arbeta med elförsörjningsfrågan på ett systematiskt sätt och i dialog med regionens elnätsbolag samt kringliggande region etablera ett systematiskt och långsiktigt arbete. 

 

Projektet pågår 2020-10-01 till 2022-02-28 och är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Eu utvecklingsfond logotyp