Utbildning

Region Västerbotten har en samordnade och kunskapsuppbyggande funktion inom utbildning- och kompetensförsörjning i Västerbotten.

Region Västerbotten ansvarar för Kompetensplattformsarbetet i länet och är den sammanhållande aktören för att stimulera mellankommunal samverkan inom utbildningsområdet.

Det övergripande syftet är att alla invånare ska ha tillgång till ett allsidigt och tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalité samt att öka överensstämmelsen mellan arbetskraftsutbud, arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens och utbudet av utbildningar.