Barnhälsorapport 2015

En uppväxande generation som trivs och mår bra har betydelse för hela samhället. Hälsan hos barn och unga är betydelsefull för barnen idag men även för barnen när de blir vuxna. En välmående befolkning med god folkhälsa är en viktig aspekt för att åstadkomma en socialt hållbar utveckling. Samtidigt som en god folkhälsa även kan innebära positiva effekter på den ekonomiska och demografiska utvecklingen.

Barnhälsorapport 2015 är den andra rapporten som är framtagen för att ge en samlad beskrivning av hur barn och unga i Västerbotten mår. År 2012 kom den första barnhälsorapporten. Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för diskussion om mål och prioriteringar i de verksamheter som möter barn och unga i sitt arbete.

Barnhälsorapport 2015 inleds med en beskrivning av hälsoläget hos barn och unga i Västerbotten följt av fördjupningar inom varje folkhälsomål. Fördjupningarna beskriver folkhälsomålet och relaterar det till nuläget i Västerbotten läns kommuner.

Till rapporten finns kommunblad som beskriver hälsoläget i respektive kommun.